دایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح علیزاده چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح علیزاده چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح علیزاده چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح علیزاده چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح علیزاده چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50225
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 55
طرح : علیزاده
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش دستبافت گرد تبریز قطر دومتر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج واقعی نقشه استاد علیزاده