ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31337
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 53
طرح : سالاری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج واقعی