نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم

نه متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41252
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 353 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 27 کیلوگرم

۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نه متری دستبافت تبریز نقشه جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رج