ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محمدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محمدی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محمدی

فروخته شده

کد فرش : 31338
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج محمدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی ناصر محمدی لچک ترنج