شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پیروزیان شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پیروزیان شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پیروزیان شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پیروزیان

شش متری دستباف ماهی جدید یازده متن پیروزیان

فروخته شده

کد فرش : 11088
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 204 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید یازده متن تولیدی پیروزیان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی یازده متن تولیدی پیروزیان پنجاه رج