شش متری دستباف تبریز طرح نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج شش متری دستباف تبریز طرح نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج شش متری دستباف تبریز طرح نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج شش متری دستباف تبریز طرح نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

شش متری دستباف تبریز طرح نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

فروخته شده

کد فرش : 11089
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 55
طرح : نوینفر جدید دور گلیم دار
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج اعلا باف