جفت شش متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم جفت شش متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم جفت شش متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم جفت شش متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم

جفت شش متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11092
محل بافت : اردکان
عرض : 203 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج روژان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کاراملی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 48 کیلوگرم

۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت شش متری دستبافت اردکان یزد طرح روژان گل ابریشم جدید