جفت شش متری دستباف اردکان نقشه بهار گل ابریشمجفت شش متری دستباف اردکان نقشه بهار گل ابریشمجفت شش متری دستباف اردکان نقشه بهار گل ابریشمجفت شش متری دستباف اردکان نقشه بهار گل ابریشم

جفت شش متری دستباف اردکان نقشه بهار گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11094
محل بافت : اردکان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 32
طرح : لچک ترنج بهار
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 48 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت اردکان یزد نقشه بهار پنج رنگ گل ابریشم