جفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشمجفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشمجفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشمجفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشمجفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشمجفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم

جفت نه متری دستباف اردکان نقشه روژان گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41256
محل بافت : اردکان
عرض : 250 سانتی متر
طول : 356 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج روژان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 70 کیلوگرم

۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت اردکان یزد نقشه جدید روژان گل ابریشم