ذرع و چهارک دستباف بیجار کردستان نقشه افشان ذرع و چهارک دستباف بیجار کردستان نقشه افشان ذرع و چهارک دستباف بیجار کردستان نقشه افشان ذرع و چهارک دستباف بیجار کردستان نقشه افشان

ذرع و چهارک دستباف بیجار کردستان نقشه افشان

فروخته شده

کد فرش : 41257
محل بافت : بیجار
عرض : 81 سانتی متر
طول : 139 سانتی متر
رج : 50
طرح : افشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت بیجار کردستان نقشه افشان