قالیچه دستباف هریس نقشه کاشی رنگ گیاهی گل ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه کاشی رنگ گیاهی گل ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه کاشی رنگ گیاهی گل ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه کاشی رنگ گیاهی گل ابریشم

قالیچه دستباف هریس نقشه کاشی رنگ گیاهی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22519
محل بافت : هریس
عرض : 143 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 40
طرح : کاشی کاری
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت هریس نقشه کاشی کاری گل ابریشم و رنگ گیاهی