قالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگرقالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگرقالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگرقالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگرقالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگر

قالیچه دستباف مود بیرجند طرح ماهی گل ابریشم تولیدی برزگر

فروخته شده

کد فرش : 22521
محل بافت : مود بیرجند
عرض : 151 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت مود بیرجند نقشه ماهی گل ابریشم مارک برزگر