قالیچه دستباف قشقایی نقشه خشتی گلفرنگ تولیدی فروزان قالیچه دستباف قشقایی نقشه خشتی گلفرنگ تولیدی فروزان قالیچه دستباف قشقایی نقشه خشتی گلفرنگ تولیدی فروزان قالیچه دستباف قشقایی نقشه خشتی گلفرنگ تولیدی فروزان

قالیچه دستباف قشقایی نقشه خشتی گلفرنگ تولیدی فروزان

فروخته شده

کد فرش : 22523
محل بافت : قشقایی
عرض : 151 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 45
طرح : خشتی گلفرنگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت قشقایی نقشه گلفرنگ خشتی رنگ گیاهی