پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم

پرده ای دستباف یلمه بروجن رنگ گیاهی تمام پشم

آماده فروش

کد فرش : 41261
محل بافت : بروجن
عرض : 152 سانتی متر
طول : 268 سانتی متر
رج : 40
طرح : پنج حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 14 کیلوگرم

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه پنج حوض