پرده ای دستباف کرمان نقشه کف ساده تولید شرکت سهامی فرشپرده ای دستباف کرمان نقشه کف ساده تولید شرکت سهامی فرشپرده ای دستباف کرمان نقشه کف ساده تولید شرکت سهامی فرشپرده ای دستباف کرمان نقشه کف ساده تولید شرکت سهامی فرش

پرده ای دستباف کرمان نقشه کف ساده تولید شرکت سهامی فرش

آماده فروش

کد فرش : 41263
محل بافت : کرمان
عرض : 185 سانتی متر
طول : 265 سانتی متر
رج : 50
طرح : کف ساده شرکت فرش
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : عنابی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پنج متری دستبافت کرمان نقشه کف ساده مارک شرکت سهامی فرش ریز باف