جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه لچک ترنج موژان گل ابریشم جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه لچک ترنج موژان گل ابریشم جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه لچک ترنج موژان گل ابریشم جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه لچک ترنج موژان گل ابریشم

جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه لچک ترنج موژان گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41264
محل بافت : اردکان
عرض : 147 سانتی متر
طول : 244 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج موژان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 30 کیلوگرم

۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت پرده ای دستبافت اردکان یزد طرح لچک ترنج موژان گل ابریشم