فرش تبریز طرح ستارهفرش تبریز طرح ستارهفرش تبریز طرح ستاره

فرش تبریز طرح ستاره

فروخته شده

کد فرش : 50128
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج ستاره
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

قطر یک متر گل ابریشم