جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشم

جفت پرده ای دستباف اردکان نقشه درباری گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41266
محل بافت : اردکان
عرض : 155 سانتی متر
طول : 239 سانتی متر
رج : 30
طرح : درباری
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 28 کیلوگرم

۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت پرده ای دستبافت اردکان یزد طرح درباری گل ابریشم