جفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشمجفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشم

جفت پرده ای دستباف اردکان تولیدی شکاری گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41268
محل بافت : اردکان
عرض : 156 سانتی متر
طول : 233 سانتی متر
رج : 33
طرح : لچک ترنج تولیدی شکاری
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 28 کیلوگرم

۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت پرده ای دستبافت اردکان یزد تولیدی شکاری گل ابریشم اعلا باف