کناره کوچک دستباف بختیاری طرح ساده پشم دستریس رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف بختیاری طرح ساده پشم دستریس رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف بختیاری طرح ساده پشم دستریس رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف بختیاری طرح ساده پشم دستریس رنگ گیاهی

کناره کوچک دستباف بختیاری طرح ساده پشم دستریس رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41260
محل بافت : بختیاری
عرض : 105 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 35
طرح : شطرنجی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کناره دستبافت چهار محال بختیاری نقشه شطرنجی پشم دستریس و رنگ گیاهی