ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح شیرو خورشیدذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح شیرو خورشیدذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح شیرو خورشیدذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح شیرو خورشید

ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف طرح شیرو خورشید

فروخته شده

کد فرش : 31344
محل بافت : سیرجان
عرض : 104 سانتی متر
طول : 144 سانتی متر
رج : 0
طرح : شیر و خورشید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی برجسته باف بسیار اعلا بافت