ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 31345
محل بافت : شیراز ایمانلو
عرض : 107 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 30
طرح : لوزی قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طوسی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت شیرازی ایل ایمانلو رنگ گیاهی دستریس