ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف شیرازی ایل ایمانلو تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 31346
محل بافت : شیراز ایمانلو
عرض : 99 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 30
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طوسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت شیرازی ایل ایمانلو نقشه سه حوض رنگ گیاهی