ذرع و نیم  گلیم شیرازی

ذرع و نیم گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80319
محل بافت : شیراز
عرض : 98 سانتی متر
طول : 130 سانتی متر
رج : 0
طرح : هشت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام پشم رنگ گیاهی