کناره دستباف بختیاری طرح خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهیکناره دستباف بختیاری طرح خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهیکناره دستباف بختیاری طرح خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهیکناره دستباف بختیاری طرح خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهی

کناره دستباف بختیاری طرح خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41288
محل بافت : بختیاری
عرض : 84 سانتی متر
طول : 295 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشت لوزی گل پتو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کناره دستباف چهار محال بختیاری نقشه خشت لوزی گل پتو رنگ گیاهی