قالیچه دستباف تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رجقالیچه دستباف تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رجقالیچه دستباف تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رجقالیچه دستباف تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

قالیچه دستباف تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

فروخته شده

کد فرش : 22524
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 55
طرح : نوینفر
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج واقعی