شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11098
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 53
طرح : میرزایی کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز طرح جدید میرزایی پنجاه و سه رج کف حاشیه چله و گل ابریشم