ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج تولیدی کاظمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج تولیدی کاظمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج تولیدی کاظمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج تولیدی کاظمی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج تولیدی کاظمی

فروخته شده

کد فرش : 31347
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج کاظمی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شکلاتی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کاظمی نقشه لچک ترنج گلریز