ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحمانیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحمانیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحمانیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحمانی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحمانی

فروخته شده

کد فرش : 31349
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلفرنگ رحمانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاجوردی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی رحمانی نقشه گلفرنگ بسیار اعلا باف