ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید گنبد امامراده دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید گنبد امامراده دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید گنبد امامراده دور گلیم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید گنبد امامراده دور گلیم گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید گنبد امامراده دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31354
محل بافت : تبریز
عرض : 97 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد جدید امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده دور گلیم بافدار گل ابریشم پنجاه رج واقعی