قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی

فروخته شده

کد فرش : 22527
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی