شش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعیشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعیشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعیشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعیشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعی

شش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج واقعی

آماده فروش

کد فرش : 11099
محل بافت : تبریز
عرض : 196 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 60
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز طرح نامی شصت رج واقعی چله و گل ابریشم اعلا بافت