جفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف تبریز خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41298
محل بافت : تبریز
عرض : 248 سانتی متر
طول : 364 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید کف متن وحاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 52 کیلوگرم

۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم