فرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رجفرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رج

فرش دستباف مربع دونیم در دو و نیم متر تبریز طرح جلالی شصت رج

آماده فروش

کد فرش : 41301
محل بافت : تبریز
عرض : 252 سانتی متر
طول : 256 سانتی متر
رج : 60
طرح : آثار جلالی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش دستبافت تبریز مربع دو و نیم متر در دو و نیم متر نقشه آثار جلالی چله و گل ابریشم