ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میر مهدی

آماده فروش

کد فرش : 41302
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 75
طرح : خیابانی میرمهدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع چارک دستبافت تمام ابریشم قم نقشه خیابانی مارک میر مهدی