ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31357
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 105 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رج