قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22529
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلستان تبریز
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز ابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید گلستان شصت رج چله و گل ابریشم