قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید تقی زاده چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22530
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 52
طرح : شکور تقی زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشم پنجاه و دو رج واقعی