سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی

آماده فروش

کد فرش : 41303
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی تولیدی احمدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانی اقتباس شده از کاشکاری های قدیمی