تابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدیدتابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدید

تابلو دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی احمدی باقاب جدید

فروخته شده

کد فرش : 41303
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
عرض با قاب : 82 سانتی متر
طول با قاب : 120 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی تولیدی احمدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانی اقتباس شده از کاشکاری های قدیمی با قاب انحصاری قالیکده