قالیچه دستباف تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم گل ابریشم دست دوم

قالیچه دستباف تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 22534
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت طرح تقی زاده گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم