شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانی

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه گلدانی

آماده فروش

کد فرش : 11103
محل بافت : قم
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی یکطرفه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی هوشیاری نقشه خاص گلدانی یکطرفه