ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی امجدی

آماده فروش

کد فرش : 31362
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج امجدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امجدی هشتاد رج