شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاصشش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاصشش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاصشش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاصشش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاص

شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید رنگ خاص

آماده فروش

کد فرش : 11108
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم رنگ خاص مسی لاکی اعلا