ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج حیواندارتولیدی شیرازی

آماده فروش

کد فرش : 31365
محل بافت : قم
عرض : 99 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج حیواندار تولیدی شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شیرازی نقشه لچک ترنج گلریز حیواندار اعلا بافت