تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی با قاب انحصاری قالیکده

آماده فروش

کد فرش : 41311
محل بافت : قم
عرض : 42 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
عرض با قاب : 59 سانتی متر
طول با قاب : 85 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج اسماعیلی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی طرح لچک ترنج با قاب انحصاری قالیکده