زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی

زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی

آماده فروش

کد فرش : 41311
محل بافت : قم
عرض : 42 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج اسماعیلی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

زیر تلفنی بزرگ دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی طرح لچک ترنج