تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار با قاب انحصاری قالیکده

آماده فروش

کد فرش : 41312
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
عرض با قاب : 60 سانتی متر
طول با قاب : 88 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج شهریار
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شهریار بسیار زیبا با قاب خاص قالیکده