زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریارزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریارزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریارزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریارزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار

زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار

آماده فروش

کد فرش : 41312
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج شهریار
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

زیر تلفنی بزرگ دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شهریار بسیار زیبا