سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی اسماعیلیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی اسماعیلی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی اسماعیلی

آماده فروش

کد فرش : 41314
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج اسماعیلی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی اسماعیلی نقشه لچک ترنج اصیل اوستا باف