زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج اصیل زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج اصیل زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج اصیل زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج اصیل

زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج اصیل

آماده فروش

کد فرش : 41315
محل بافت : قم
عرض : 40 سانتی متر
طول : 63 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

زیر تلفنی بزرگ دستبافت تمام ابریشم قم نقشه اصیل لچک ترنج برشته باف