زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفیزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفیزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفیزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفیزیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفی

زیرتلفنی بزرگ دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شریفی

آماده فروش

کد فرش : 41316
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
عرض با قاب : 71 سانتی متر
طول با قاب : 96 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج شریفی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

زیرتلفنی بزرگ دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شریفی طرح لچک ترنج اعلا بافت