سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  بیضی تولیدی کیوان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  بیضی تولیدی کیوان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  بیضی تولیدی کیوان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  بیضی تولیدی کیوان

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم بیضی تولیدی کیوان

آماده فروش

کد فرش : 41317
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : نوک مدادی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی بیضی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیوان اعلا بافت